Historia

Gullberg Håkansgård, vars byggnader varit belägna i själva byn Gullberg, blev strax före laga skiftet flyttade till dess nuvarande plats. Andreas Andersson lämnade gården till dottern Edla och mågen Anders Larsson. Den nuvarande huvudbygnaden byggdes 1842.
Kronäng blev en förläggargård av stora mått. I över 100 år, under 3 generationer, fortsatte denna verksamhet.